Terma & Polisi

Dasar Privasi

Di Akademi Intracore, kami menghargai privasi anda dan komited untuk melindungi maklumat peribadi anda. Dasar privasi ini menerangkan cara kami mengumpul, menggunakan dan melindungi maklumat yang anda berikan kepada kami. Dengan menggunakan laman web kami dan mendaftar dalam kursus kami, anda bersetuju menerima terma dasar privasi ini.

Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi, seperti nama anda, maklumat hubungan, butiran pembayaran, dan banyak lagi, apabila anda mendaftar dalam salah satu kursus kami, berkomunikasi dengan kami, atau menggunakan tapak web kami. Kami menggunakan maklumat ini untuk memproses pendaftaran kursus anda, menjawab pertanyaan dan menambah baik perkhidmatan kami.

Kami mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses, pendedahan atau penyalahgunaan yang tidak dibenarkan. Kami tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga kecuali yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan kami atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Syarat Penggunaan

Dengan menggunakan tapak web kami dan mendaftar dalam kursus kami, anda bersetuju menerima terma dan syarat yang digariskan dalam dasar terma penggunaan ini.

Kursus kami direka untuk menyediakan kandungan pendidikan dan latihan dan bukan pengganti nasihat atau perkhidmatan profesional. Kami berhak untuk mengubah suai atau menghentikan kursus kami pada bila-bila masa.

Anda bersetuju untuk menggunakan laman web dan bahan kursus kami hanya untuk tujuan yang sah dan menghormati hak harta intelek Akademi Intracore dan pihak ketiga. Anda juga bersetuju untuk tidak terlibat dalam aktiviti yang boleh membahayakan tapak web kami atau mengganggu penggunaan kursus kami oleh orang lain.

Polisi Bayaran Balik

Semua jualan kursus kami adalah muktamad, dan kami tidak menawarkan bayaran balik atau pemulangan. Jika anda mengalami masalah teknikal untuk mengakses bahan kursus atau mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai kursus kami, sila hubungi kami, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda.

Dasar Pembatalan

Jika pelajar ingin membatalkan pendaftaran kursus, mereka mesti berbuat demikian sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tarikh permulaan kursus. Jika pelajar membatalkan dalam tempoh 7 hari dari tarikh mula kursus, mereka akan bertanggungjawab untuk membayar sebarang yuran dewan acara yang berkaitan dengan pendaftaran mereka.

Jika Akademi Intracore perlu membatalkan kursus kerana keadaan yang tidak dijangka, kami akan memberitahu pelajar yang mendaftar melalui e-mel sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tarikh permulaan kursus. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menampung pelajar sekiranya berlaku pembatalan, seperti dengan menawarkan pendaftaran pada tarikh kursus akan datang atau membayar balik sebarang yuran yang telah dibayar.

Dasar Penyelesaian Pertikaian

Sekiranya berlaku pertikaian antara pelajar dan Akademi Intracore, kami komited untuk menyelesaikan isu tersebut dengan adil dan segera. Kami menggalakkan pelajar menghubungi kami terlebih dahulu untuk membincangkan sebarang masalah atau kebimbangan, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menanganinya. Kami akan mengikuti proses penyelesaian pertikaian formal jika isu itu tidak dapat diselesaikan melalui perbincangan tidak formal.

Proses penyelesaian pertikaian formal akan melibatkan perkhidmatan pengantara atau timbang tara yang dipersetujui bersama. Kos perkhidmatan pengantara atau timbang tara akan dikongsi sama rata antara Akademi Intracore dan pelajar melainkan dipersetujui sebaliknya. Keputusan pengantara atau perkhidmatan timbang tara adalah muktamad dan mengikat, dan kedua-dua pihak bersetuju untuk mematuhi keputusan yang dicapai.

Penafian

Akademi Intracore ialah penyedia latihan yang menawarkan kursus mengenai topik kewangan seperti perdagangan CFD, rantaian blok dan pelaburan hartanah. Kami bukan firma pelaburan kewangan, dan kami tidak memberikan nasihat pelaburan atau terlibat dalam aktiviti pelaburan bagi pihak pelajar kami. Kursus kami direka bentuk untuk menyediakan kandungan pendidikan dan latihan untuk membantu pelajar kami meningkatkan celik kewangan dan kemahiran mereka. Sebarang keputusan untuk melabur atau membuat keputusan kewangan berdasarkan maklumat yang diberikan dalam kursus kami adalah tanggungjawab individu pelajar semata-mata.

Kami berharap dasar dan penafian ini memberikan maklumat yang anda perlukan untuk membuat keputusan termaklum tentang menggunakan tapak web kami dan mendaftar.